منوعات

بحث عن تحديث الذات pdf


kendini geliştirme pdf , içerik sitesinin ilgi duyduğu önemli araştırmalardan biridir ve kendini geliştirmenin anlamı, bir kişinin hayatında izlediği ve kendisini güçlü ve kendinden memnun hissettiren birçok şeyi elde ettiği yaklaşımdır. Ona iç huzuru ve güveni hissettirir ve onu yaşadığı hayattaki hedeflerine odaklanmasına yardımcı olur ve bu yaklaşım birkaç şeyde, özellikle de ona her konuda yardımcı olan becerilerin, bilgilerin ve davranışların kazanılmasında yatar. bu.

kendini geliştirme pdf

Kendini geliştirme, iletişim becerilerini geliştirmenin, başkalarını anlamanın, kendi kendine başa çıkma becerisinin, tepkileri kontrol etmenin yanı sıra düşünme ve odaklanma yeteneği gibi zihinsel yetenekler gibi nitelikleri, yetenekleri ve kişisel yetenekleri geliştirmeye çalışmak olarak tanımlanır. , ve zayıflıkları güçlendirmek ve bu yazıda size kendini geliştirmenin önemini tanıtacağız. Aşağıdaki pdf’de kendini geliştirme üzerine bir araştırma makalesidir.


Kendini geliştirme üzerine araştırmalara giriş

Dünya sürekli ve hızlanan bir koşuşturma içinde ve buna mümkün olduğunca ayak uydurmak zorundayız, aksi takdirde çevremizde olup bitenlere uyum sağlayamadığımız yerimizde kalırız ve birçok fırsatı kaçırırız. Tanrı bize, hayatımızı daha iyi hale getirebilecek, kullanılmayan yaratıcı yeteneklerimizi verdi. Başarılı birey kendini geliştirme yoluyla otomatik olarak büyümeyi, değişmeyi ve yenilenmeyi arar.Bireyin kendini geliştirmesi ne anlama gelir? Bireyin becerilerini, fikirlerini, davranışlarını, çalışmalarını ve ruhunu geliştirmek, durumunu olduğundan daha iyi bir duruma geçirmek için çalıştığı bir politika izlemesi, olumsuz ve kötü alışkanlıkların terk edilmesini sağlar. geliştirme sürecini engeller.

Ayrıca bakınız:

Kendini geliştirme becerileri

Kendini geliştirme ve beceriler, yaşam tarzını ve yaşam kalitesini iyileştirmek, hırsları ve kişisel bağımsızlığı elde etmek için bireyin yetenek ve yeteneklerine ilişkin farkındalık ve farkındalık geliştirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyet olarak tanımlanır.Beceriler aşağıdaki gibidir:

İlkeleri ve değerleri öngörmek

İnsan pusulasını Allah’ın kendisini yarattığı değer ve ilkelerine göre ayarlamalı ki, değişim yolu onu şaşırtmasın, yolu tersine dönsün, büyümesi olumsuz olsun, değişim denizden gelen değişim olsun. ​değerler ödüllendirici başarılara ve değerli kazanımlara ulaşır.Değerler, tüm değişim ve gelişim süreçlerinin dayanak noktasıdır.İnsanın yönünü koruyan, haritasını ve yolunu çizen emniyet supabıdır.

İnancın zenginleştirilmesi

Kölenin imanı ve ahdi ile olan bağı, sürekli bir kararlılık, nefs terbiyesi, sabırda yardım ve asil ve güzel ahlakın yaratılması ile ona yansıdığından ve iman başarının ve pusulasının anahtarıdır , çalışmanın, kalıcılığın ve mükemmelliğin destekleyicisidir.

Hedeflerin belirlenmesi

Yola çıkmaya ve yürümeye niyet edenin menşei, amacını bilmeli ve varış noktasını belirlemeli, ayrıca kendini geliştirmenin belirli ve net hedeflere ulaşmak anlamına geldiği ve hedef koymanın temel bir gereklilik ve kalkınma sürecinin üzerine oturduğu acil bir zorunluluk olduğu temele dayanır.Başarıyı ve gelişimi elde etmiş, gördüğüne ve sevdiğine göre geleceği şekillendirmiştir.

önceliklendirme

Önceliklerin belirlenmesi çok önemlidir ve görevlerin önemine göre eklendiği bir zaman çizelgesi gibidir. ve nihai sonuç değeri.

Bilim ve bilginin elde edilmesi

Bilim, işin tamamlanmasında ve gelişmesinde en önemli dayanaktır ve kişiliğin üretimi, inşası ve gelişimi için oluşturulabilecek hammadde ve bilgiye dayalı gelişme her durumda sahibine fayda sağlar ve bilim, kişilik, beceriler ve davranış yönlerinde istikrarlı ve uygun gelişme ve onu sürekli olarak mevcut ve en iyiyi geliştirmeye iter.

Olumlu düşünme

Kendini geliştirmeye giden yol, düşünme süreçlerinden temel becerilerle sağlanmalıdır ve olumlu düşünme, gelişme ve iyileştirmenin doğasında bulunan temel bir süreçtir, çünkü olumlu kişi, gelişim yollarında ilerlemesine yardımcı olan özellikleri aşağıdaki yollarla edinir: olumlu şeyleri öngörmek, problem çözmede yaratıcılık ve plan yapmada yenilik.Olumlu düşünme, beynin gıdası ve enerjisidir.Olumlu düşünme, bireyin davranışlarına, becerilerine ve gerçekliğine yansır. seçenekler ona açık ve alternatifler çok olduğu için çıkmaz sokak.

iyimserlik

İyimserliğin faydası, insani güdüler geliştirmede, onu yolculuğunu tamamlaması için motive etmesinde ve kendini geliştirmesi ve amaç ve hırslarına ulaşmasında asil bir değer olarak görünür.İyimserlik, olağan kendini geliştirme, gelişme, gelişme, gelişme, ve sürekli öğrenme.

Özgüven

Gerçek başarı, kişinin kendi yeteneklerine ve yeteneklerine duyduğu saygı, takdir ve güven ile başlar.Kişinin kararlılığı, coşkusunu ateşler, canlılığını ve işine, işine, uzmanlığına ve kişiliğine olan sevgisini artırır.

Kademelilik ve denge

Kademeli, performansı düzenlemek ve organize etmek anlamına gelir, böylece bir kişi hedeflerine ulaşır ve hırslarına yavaş yavaş ulaşır, ahenkli ve düzenli, bocalamayan veya sıkılmayan, daha uzun ve istikrarlı, yorgunluktan, hayal kırıklığından ve gerilimden uzak.

Azim ve odaklanma

İnsanı kendini geliştirmekten en çok alıkoyan, başarı ve başarı zevkinden mahrum bırakan şey, erteleme belasıdır.İlk kazanımlar, azim ve inşayı tamamlamak için çabalamak, çizilen planlar aracılığıyla genel başarıya ulaşmak ve istenen hedeflere odaklanmak ister.

Ayrıca bakınız:

Kendini geliştirme arayışının sonucu

Benlik ve psikolojik gelişim üzerine bir araştırmamızın sonunda, tüm okuyuculara aşağılanmaların nasıl geliştirileceğine dair bütünleşik bir araştırma sunduğumuzu umuyoruz ve kendini geliştirmenin önemi, sürekli gelişim sürecinin getirileri ve sonuçlarında yatmaktadır. İnsanın sürekli olarak becerilerini, davranışlarını, bilgilerini ve bilimlerini geliştirme arayışı içinde edindiği gibi, Bir kişinin kendini geliştirme yoluyla edindiği bir duygu olarak, araştırma, sonuç çıkarma ve krizlerle başa çıkma konusundaki algılarını genişletmek ve yeteneklerini artırmak. özgüven, psikolojik doyum ve iç huzur, kendini geliştirmenin yolu tüm detaylarıyla mutluluğa daldırılır.Başarısızlık ve hayal kırıklığı ve dolayısıyla insan mutluluğu, hayatının her alanında kalıcı ve sürekli olarak elde ettiği şeylerle elde edilir. .

Ayrıca bakınız:

kendini geliştirme konusu

Giriş konusu: Dünya sürekli ve hızlanan bir koşuşturma içinde ve buna mümkün olduğunca ayak uydurmamız gerekiyor, aksi takdirde etrafımızda olup bitenlere uyum sağlayamadan yerimizde kalacağız ve Tanrı’nın bize sunduğu birçok fırsatı kaçıracağız. hayatımızı daha iyi hale getirebilecek kullanılmayan yaratıcı yeteneklerimizde. Başarılı birey kendini geliştirme yoluyla otomatik olarak büyümeyi, değişimi ve yenilenmeyi arar.Bireyin kendini geliştirmesi ne anlama gelir? Bireyin hünerlerini, fikirlerini, davranışlarını, çalışmalarını ve ruhunu geliştirmek, durumunu olduğundan daha iyi bir duruma geçirmek için çalıştığı bir politika izlemesi, olumsuz ve kötü alışkanlıkların terk edilmesini sağlar. geliştirme sürecini engeller.

Konu metni: Kendini geliştirme, ister yeni bir işe yarar elde ederek, ister kötü bir eskiyi terk ederek elde ettiği değişim için, bireyin kendini tatmin ve seçkin hissetmesini sağlayan zihni, benliği ve ruhu geliştirmeyi içerir. ve hayattaki hedeflerine ulaşır ve onu profesyonel olarak karşılaştığı her sorunla başa çıkmaya hazırlar. Kendini geliştirme bilimi, bireyin kişiliği üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu için, zamanımızın gelişen insani gelişme bilimlerinden biri haline gelmiştir, bu nedenle kendini kontrol etmeyi ve kontrol etmeyi ve tepkilerini normal ve dengeli bir şekilde öğrenir. Birey, diğerlerinden farklı yaratıcı yetenekleriyle ve bunları amaçlarına ulaşmak için nasıl yatırım yapacağıyla bilindiği için, O, kararlar alabilir ve karar verebilir, hedeflerini, nereden başlayacağını ve nereye talip olduğunu belirleyebilir. ayrıca zamanını yönetmesini ve organize etmesini ve önceliklerini belirlemesini ve olumlu bir şekilde nasıl düşüneceğini ve olaylar açısından olumsuz düşünmeyi nasıl bırakacağını belirlemesini sağlamak.

Bireyin kendisi için gelişmesinin ilk adımı, bireyi sevmek ve önemini hissetmektir, böylece onu daha iyi bir duruma aktarmaya çalışır, aksi takdirde yerinde veya bozulma durumunda kalır. belli bir yaşam tarzını ve rutini sürdürürse, sıkılır, hüsrana uğrar, umutsuz ve hareketsiz kalırdı. Bireyin ruhu, bu değişimin meyvelerini daha sonra toplamak için yararlı olan her şeyi işlemesi ve zararlı olan her şeyden kurtulması gereken ülkesidir. İkinci adım ise, bireyin hayattaki amaçlarını belirlemesidir ve bu onun bu hayattaki varlığının önemini hissetmesini sağlar, aksi takdirde hayatı boşa gider, her yönden sorunlarla karışabilir. Üçüncü adıma gelince, bireyin kararlılığını ve devasa yeteneklerini uyandırması ve patlatması gerekir, çünkü Cenab-ı Hak bizi en iyi durumda yaratmış ve hepimize muazzam enerjiler ve gizli yetenekler yerleştirmiştir. hatta potansiyellerinin farkına varmaya çalıştıkları için hayatlarını alt üst ettiler, kendilerini ötekileştirdiler ve hayata yük oldular ve diğerleri onların enerjilerini fark etti ama onu harekete geçirmeye çalışmadı ya da yanlış yola saptı, bu yüzden birçok fırsatı kaçırdılar.

konu sonuç: Kişisel gelişim, bireyin ulaşmak istediği amaç ve hedeflere ulaşmasına yardımcı olur ve bunun için ihtiyaç duyduğumuz becerileri geliştirerek başkalarıyla iletişim kurma yollarını geliştirir, bu da aile, sosyal ve pratik ilişkilerin gücünü arttırır ve ayrıca katkıda bulunur. kendi gücümüzü, olgunluğumuzu ve üstünlüğümüzü göstermek, ayrıca mutluluk duygusunu arttırmak; Çünkü bizi neyin üzdüğünü, neyin mutlu ettiğini bilme kabiliyetini arttırır, her engeli aşma kabiliyetimizi arttırır ve utanç verici durumlar ve zorluklar karşısında kişiliğimizin gücünü arttırır.

Ayrıca bakınız:

kendini geliştirme türleri

Kendini geliştirme, kendini geliştirmek, yetenek ve yeteneklerini geliştirmek ve kötü alışkanlıklardan kurtulmak için programlar, kurslar veya psikolojik çalışkanlık yoluyla adımlar atmak veya çaba sarf etmektir ve kendini geliştirme üç ana bölüme ayrılır. aşağıdaki gibidir:

  • fiziksel GeliştirmeBeden ve zihin tek bir sistem olarak çalışır ve zihnin düzgün çalışabilmesi için bedenin insanın ihtiyaç duyduğu işlevleri ve ihtiyaçları yerine getirebilmesi gerekir.Ruhun içinde yaşadığı maddi yuvadır. Bu nedenle kişinin kendine güven duyması için sürdürülmesi gerekir.
  • ruhsal gelişim İnsan, Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı diğer mahlûklardan, ruhu ile ayırt edilir; insanın ahlaki gelişimine ve gelişmesine yardımcı olan; Güçlü bir temel, kendisi için bir temel oluşturmak.
  • zihinsel gelişim: Zihinsel kendini geliştirme; Karakteri iyi alışkanlıklar ve fikirlerle geliştirmek demektir; Çalışma alışkanlıkları, hayallerin peşinden koşmak ve bunları insan yaşamında hayata geçirmenin yollarını bulmak gibi, zihinsel gelişim sağlanana kadar takip ve uygulama gerektiren tüm bu alışkanlıklar.

kendini geliştirme kitapları

Kendini geliştirme pdf üzerine bir araştırma makalesini ekledikten sonra, kendini geliştirme alanındaki en önemli kitaplardan bazıları hakkında konuşacağız:

  • Gizli kitap: The Secret kitabı, yazarın evrenin bir insanın düşünce ve duygularını nasıl etkileyebileceğini ve belirli bir fikre odaklanmak için bir mekanizma aradığını ve bir kişinin inancıyla elde edebileceğini anlattığı çekim yasasından bahseder. ve bunun olacağına dair inanç, örneğin, her zaman olumlu düşünceler düşünen bir insan, bu düşünceler Evrene koşarsınız ve evren aynı kişiye, sanki her şey aynı frekansta oluyormuş gibi olumlu şeyler gönderir. Bu kitabın başlangıçta yönetmen Rhonda Byrne tarafından bir film şeklinde ortaya çıktığını belirtmekte fayda var; MS 2006’da yayınlandığı yer.
  • Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı: Stephen Covey’in yazdığı bu kitap, insanların işlerini ve kişisel ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olacak yöntemleri benimsiyor; Daha iyi ve daha etkili olmak ve hayatın bir alanı olduğu ve herkesi barındırdığı ve tüm durumların her zaman bir galibiyetle veya bir kayıpla sonuçlanmayacağını ve bir kişinin belirli bir konuda zaferinin olmadığı anlamına gelmediğini anlamaya yardımcı olmak. Aynı konuda bir kaybeden var, ayrıca kitabın insanları herhangi bir tehdit olmadan servetlerini iyi bir şekilde paylaşma konusunda daha fazla Güven duymasına yardımcı oluyor.
  • 48 güç yasası: Robert Greene tarafından yazılan kitap, kişisel çıkarlar için güç kullanmanın öneminden ve bir kişinin kendini başkalarının suiistimallerinden nasıl koruyabileceğinden bahsediyor.Kitap, gerçek kahramanların hikayelerinden esinlenerek öğrenilen bir dizi hayat dersi içeriyor; Sun Tzu ve Machiavelli gibi, yazarlar da iyiliği yaymak için güç kullanma yeteneğini gösterdiler.
  • Yeni Dünya: Yazar Eckhart Tolle Okurların acılarını nasıl barışa çevireceklerini öğrenmelerine yardımcı olur Hayata farklı açılardan bakmalarına yardımcı olur ve okuyucuyu yaşam amacına uyandırır Kitap ayrıca hayatın her türlü acısını ele alıyor; Öfke, üzüntü, kıskançlık, kaygı ve depresyon gibi, bu tür ıstıraplarla başa çıkmak için egzersizleri içeren örneklerin açıklanması ve ayrıca ego ve benliğin ondan nasıl ayrılacağı hakkında konuşma.
  • Olumlu düşüncenin Gücü: Norman Vincent Peale tarafından yazılan, en iyi kişisel gelişim kitaplarından biri olan her dönem için uygundur.Çok sayıda insanın düşüncelerini değiştirmesine ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmuştur.Dr.Bell’in ana fikri bu kitapta kolaylıkla dönüyor; mutlu, pozitif hayatlar yaşayan insanlar hakkında; Kendilerine inanarak, ne yapmayı seçtiklerine ve bir amaç duygusu geliştirerek.

Böylece yazımızın sonuna geldik. kendini geliştirme pdf, kendini geliştirme becerileri üzerinde durduğumuz ve kendini geliştirme konusuna yer verdiğimiz ve bu alandaki en önemli kitapların isimlerini belirttiğimiz için araştırmaya uygun bir giriş ve sonuca yer verdik.

السابق
تنسيق الصنايع 2021 محافظة الشرقية..المؤشرات
التالي
رابط جمعية دعم وشروط التسجيل 1443

اترك تعليقاً